Firmadrift.no

Saldogrupper og satser:

a) Kontormaskiner ol. (samlesaldo): Sats 30 %

b) Ervervet forretningsverdi (goodwill) (samlesaldo): 20 %

c) Vogntog, lastebiler, busser, varebiler, drosjebiler og kjøretøy for transport av funksjonshemmede (samlesaldo): 20 %

d) Personbiler, traktorer, andre rullende maskiner, materiell, andre maskiner, redskap, instrumenter, inventar mv. (samlesaldo): 20 %

e) Skip, fartøyer, rigger mv. (egen saldo): 14 %

f) Fly, helikopter (egen saldo): 12 %

g) Anlegg for overføring og distribusjon av elektrisk kraft og
elektroteknisk utrustning i kraftforetak (egen saldo): 5 %

h) Bygg og anlegg, hoteller, losjihus, bevertningssteder mv. (egen saldo): 4 %

i) Forretningsbygg (egen saldo): 2 %

j) Fast teknisk installasjon i bygninger (avskrives under ett for hver bygning): 10 %

Grensen for kostnadsføring/inntektsføring av restsaldo er kr 15 000.

Visninger: 215

Kommenter

Du må være medlem av Firmadrift.no for å kunne legge til kommentarer!

Bli med i Firmadrift.no

Kommentert av Advokat Trond Aa Johannessen den 8 februar 2010 kl. 14.36
10% tilleggsavskrivning for tilgang på saldo d i 2009
Ikke glem at Stortinget, som et element i de krisepakker som er vedtatt som følge av finanskrisen, innførte rett til en tilleggsavskrivning på 10% på nyanskaffelser i 2009 tilhørende saldo d og påkostninger i 2009 på driftsmidler i 2009. Tilleggsavskrivningen kommer, som ordlyden indikerer,i tillegg til den ordinære avskrivningen på hele saldo d, men er begrenset til saldoens tilgang i 2009:

http://www.lovdata.no/all/tl-19990326-014-062.html#14-43
Gratis verktøylinje!

Gratis regnskapshjelp! Ajour Business Software

Bli tilhenger


Skilt

Laster...

© 2018   Opprettet av Firmadrift.   Drives av

Skilt  |  Melde om et problem  |  Tjenestevilkår