Firmadrift.no


Ajour Office

Ajour Office foreligger nå i versjon 4.2 som er tilgjengelig for nedlasting via menyvalget Hjelp > Last ned oppdatering... i Ajour Office. 


Hovednyheter:
- Transaksjons- og linjestatuser 
- Dynamiske kontaktgrupper (lagrede søk)
- Semi-dynamiske kontaktgrupper (programvedlikeholdte)
- Ledetrakter, ledefaser og ledetråder
- Kontaktrangering (kald, varm, het)
- Salgsmuligheter
- Prosjektkort
- Abonnementsvarer

Full beskrivelse av nyhetene i denne versjonen finner du i Ajour Brukerforum.

  • Transaksjons og linjestatuser gjør det nå enkelt å se hvilken fase hver enkelt transaksjon befinner seg i og hva (hvilken linje) det skyldes. Enkeltlinjer kan så behandles videre hver for seg, enten ved å etablere hendelser/oppgaver tilknyttet linjen eller ved å overføre linjen til oppgjør (for eksempel overføre en ordrelinje til bestilling):

  • Dynamiske kontaktgrupper gjør det nå enkelt å lage svært finsiktede, dynamiske segmenter basert på feltverdier og/eller tagger (statiske og semi-dynamiske grupper) for målrettet kommunikasjon med kontaktene dine:

  • Semi-dynamiske kontaktgrupper autovedlikeholdes av programmet for enkelte hendelsestyper, andre dokumenttyper, dokumentmaler, varer og varegrupper som en fritt bestemmer selv:

  • Ledetrakter, ledefaser og ledetråder gjør det enkelt å følge opp kontakter i et livssyklusperspektiv samt å ha oversikt over hvor effektivt en konverterer dem gjennom fasene fra ledetråd til kunde. Kontaktrangering vha ledepoeng på kontaktgruppene (taggene) gjør det også enkelt å måle hvor "het" hver enkelt kontakt er både totalt, hittil i trakten (kategorien) og i sin nåværende fase (statusen):

  • Salgsmuligheter gjør det nå enkelt for selgere å ta tak i hete ledetråder og etablere en konkret mulighet med verdi, sannsynlighet og tidsperspektiv samt for salgsleder å holde oversikt over hvor effektivt selgerne konverterer mulighetene og ta ut salgsprognoser:

  • Prosjektkort gjør det nå enkelt å samle transaksjoner og hendelser som gjelder samme prosjekt. En kan også linke prosjektkortet til det motsvarende regnskapsprosjektet:

  • Abonnementsvarer gjør det enkelt å etablere og holde oversikt over løpende abonnementer samt automatisk gjenfakturering av disse:

Visninger: 585

Kommenter

Du må være medlem av Firmadrift.no for å kunne legge til kommentarer!

Bli med i Firmadrift.no

Gratis verktøylinje!

Gratis regnskapshjelp! Ajour Business Software

Bli tilhenger


Skilt

Laster...

© 2018   Opprettet av Firmadrift.   Drives av

Skilt  |  Melde om et problem  |  Tjenestevilkår