Firmadrift.no

Fra og med 2011 slipper omlag 140.000 aksjeselskaper å ha revisor. Endringen gjelder bare små aksjeselskaper.


Det er tre krav som må oppfylles for å slippe revisor:
* Under 5 millioner i driftsinntekt
* Under 20 millioner i balansesum
* Ikke flere enn 10 årsverk i gjennomsnitt

Dette er absolutte krav og bedriften må selv vurdere om den oppfyller kravene.


Unntak: Aksjeselskaper som har eierandel på 50 % eller mer i andre selskaper har fortsatt revisjonsplikt uansett størrelse. Mange holdings- og investeringsselskap faller dermed utenfor  dette forenklingstiltaket.
Allmennaksjeselskaper er fremdeles revisjonspliktige. Det heller ingen endring for de ansvarlige selskaper og kommandittselskaper som har revisjonsplikt etter de tidligere bestemmelser. Regnskapskontor, revisjonsselskap og advokatkontor organisert som AS, vil alltid ha revisjonsplikt.


Hva kan bedriften spare? Det avhenger av omfanget av regnskapet, men fra kr 10.000 og oppover er en sannsynlig årlig direkte innsparing.


Slik går bedriften fram: Generalforsamlingen må innen utløpet av regnskapsåret vedta dette med flertall som ved vedtektsendring. Dette må registreres i protokollen. Generalforsamlingen gir så styret fullmakt; men vedtektsendring er ikke påkrevd.
Styret gjør så sitt vedtak i samsvar med fullmakten og gir straks melding til Foretaksregisteret. Meldingen kan foretas via Altinn. Beslutningen får virkning først når den er registrert i Foretaksregisteret.

Opplysninger til Regnskapsregisteret: I oversendelsesbrevet som følger med årsregnskapet skal aksjeselskapet opplyse om bedriften har bestemt seg for at årsregnskapet ikke skal revideres. Videre skal det opplyses om årsregnskapet er utarbeidet av ekstern autorisert regnskapsfører, og om ekstern autorisert regnskapsfører i løpet av regnskapsåret har bistått med regnskapsføringen. Disse opplysningene skal også oppgis til ligningsmyndighetene på næringsoppgaven.


Grunner til ikke å si farvel til revisor: Om bedriften har et spesielt behov av hensyn til kunder, leverandører, investorer, långivere,… for å presentere et revisorgodkjent regnskap, bør den vurdere å fortsette med revisor. Det samme gjelder om bedriften planlegger store organisasjonsendringer som krever et revisorgodkjent regnskap. Om kravet til revisor er borte, betyr ikke det at de strenge formelle og økonomiske krav til selskapsformen er endret. Om en føler at en ikke kan mestre dette uten støtten fra revisor, bør en fortsette med denne tjenesten.


Revisjonspliktig igjen? Hvis bedriften et på senere tidspunkt ikke oppfyller kravene som stilles for å slippe revisor, blir en revisjonspliktig for påfølgende år. Ligningsmyndighetene kan også pålegge revisjonsplikt om bedriften gjør seg skyldig i vesentlige brudd på regnskapslovgivningen.

 

Visninger: 394

Kommenter

Du må være medlem av Firmadrift.no for å kunne legge til kommentarer!

Bli med i Firmadrift.no

Gratis verktøylinje!

Gratis regnskapshjelp! Ajour Business Software

Bli tilhenger


Skilt

Laster...

© 2018   Opprettet av Firmadrift.   Drives av

Skilt  |  Melde om et problem  |  Tjenestevilkår