Firmadrift.no

Hei,

 

Har kjøpt en ny bil til et nyoppstartet firma. Sliter litt med å få registrert den riktig i regnskapet.

 

Prisen på bilen er kr 201 640. Hvor engagnsavgift er kr 24 696 (Ikke mva på dette slik jeg forstår). Mva på det resterende er derfor kr 35 388,80.

 

Bilen er betalt med kr 40 000 fra bankinnskudd. Resterende beløpet er finansiert med lån på kr 161 640.

 

Lånet er på kr 165 720 (Hvor 4090 er gebyrer for opptakt av lån).

 

Mulig å få noe hjelp på hvordan dette skal bokføres?

 

Takker på forhånd for hjelpen!

Visninger: 5198

Svar på dette

Svar til denne diskusjonen

For å kunne svare på dette trengs opplysninger om bilen, se vognkortet: Er det personbil eller varebil. I tilfelle varebil, klasse 1 eller klasse 2. Opplys også om virksomhetens art og hva bilen skal brukes til.

Du synes å være usikker på mva-beløpet. Det skal entydig framgå av fakturaen, se denne og opplys om det.

Hei,

 

Mva beløpet er jeg sikker på nå. Det er på 35 388,80.

Bilen er en varbeil (klasse 2) og brukes til et rørleggerfirma (AS) som har døgnservice. Bilen brukes altså neste bare til jobb, veldig lite til privat bruk.

Da er det avklart at du får fradrag for merverdiavgiften.

Kjøpet:

Bilens kjøpesum netto skal til debet konto 1232, mva-beløpet til debet konto 2710 (avgiftskode 1) og brutto fakturabeløp til kredit konto 2400.

Låneopptaket:

Kredit konto 2220 kr 165 720, debet 7770 kr 4090, debet 1920 det beløpet du netto får  innbetalt fra banken.

Betalingen:

Kredit 1920 og debet 2400 slik at 2400 (leverandøren) blir utlignet.

Tusen takk for raskt og fyldig svar! Var til stor hjelp :)

Om jeg kan få kidnappe denne tråden litt.. :)

 

Dersom den samme bilen forventes å bli kjørt under 6.000 km pr. år. i et ENK så blir den vel regnet som "privat bil brukt i næring" skattemessig. Privat bruk av bilen blir minimalt.

 

Kan bilen likevel kjøpes av firmaet, og føres i regnskapet med MVA-refusjon, eller må bilen da også kjøpes og eies privat?

 

Hva med avskriving og driftskostnader til bilen, skal/kan det føres i regskapet eller må det betales privat så lenge man er under 6.000 km grensen?

Det dreier seg her, etter som det er opplyst, om en varebil klasse 2 som brukes i et rørleggerfirma. Det kan da neppe anføres at bilen ikke brukes i næring. Bl.a. er det av betydning om bilen etter sin konstruksjon eller innredning i liten grad er egnet og heller ikke ment for privat bruk.

Mva-refusjonen er da sikret.

Tilsvarende gjelder for avskrivninger og driftskostnader.

Men generelt er det slik at dersom bilen ikke benyttes i yrket i slik utstrekning at den godtas som driftsmiddel i næring, regnes den som privatbil. I slike tilfeller gis det ikke fradrag for de faktiske kostnader. Fradrag for yrkeskjøring med privatbil gis da skjønnsmessig etter antall kjørte kilometer i næring multiplisert med kilometersatsen.

Biler som utelukkende brukes til yrkeskjøring og overhodet ikke brukes privat av eier/leaser, heller ikke til kjøring mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreiser) og/eller besøksreiser til hjemmet, skal anses som yrkesbil uansett kjørelengde.

Takk for raskt svar!

 

I mitt tilfelle er det også snakk om varebil klasse 2 i et møbelsnekker/innredningsfirma, som benyttes til frakt av råvarer til verksted, leveranser av ferdige varer fra verksted til kunde, samt reiser fra verksted til kunder der kortvarige monteringsjobber utføres.

 

Til nå har jeg brukt privat personbil og tilhenger til disse oppgavene, men må av praktiske årsaker kjøpe meg en større dedikert varebil.

Jeg fører kjørebok, og pr. nå kjører jeg rundt 300km pr. måned i næring med personbilen, altså godt under 6.000 km-grensen.

 

Privat bruk av bilen vil være begrenset til frakt av større varer i privat sammenheng (når det faller seg naturlig, siden man likevel har en varebil stående) samt noe småkjøring når personbilen er opptatt.

 

Dilemmaet er da om jeg kan kjøpe denne varebilen i firmaet og få refundert MVA, eller om den må kjøpes privat.

Det vil i noen tilfeller kunne være tvil om en oppfyller vilkårene, ett moment en skal være obs på er om en har egen bil til privat bruk. Ettersom jeg kan se av det du skriver, kan det ikke være særlig tvil om at du har behov for en yrkesbil og privatbil finnes. Men det er skattemyndighetene som avgjør i siste instans. Mitt råd er at om du er i tvil, ta kontakt med dem og forklar forholdet.

Hei

Jeg har et spørsmål om samme tema bokføring av bil. 

Men for min del er saken kanskje noe annerledes da det dreier seg om bilimport og formidling av importbiler. Normalt tar vi inn elbiler som er avgiftsfri og fritatt for MVA.

Men dersom man tar inn en bensin/diesel bil(personbil) så vil firma måtte betale engangsavgift. Hvordan bokføres engangsavgiften? 

Jeg har kontroll på bokføring av kjøp og salg og MVA håndtering.

Mvh 

RSS

Gratis verktøylinje!

Gratis regnskapshjelp! Ajour Business Software

Bli tilhenger


Skilt

Laster...

© 2018   Opprettet av Firmadrift.   Drives av

Skilt  |  Melde om et problem  |  Tjenestevilkår